Oferta

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
507039648
studio@art-e-design.pl

W zakresie naszych usługi oferujemy:

Kierowanie całym procesem budowlanym począwszy od etapu planowania,
poprzez bieżący nadzór nad przebiegiem budowy,
aż do momentu oddania gotowego budynku:

-uczestniczymy w projektowaniu przedsięwzięcia;
-ustalamy harmonogram prac;
-pomagamy w pozyskaniu finansów na budżetowanie przedsięwzięcia;
-uzyskamy pozwolenie na budowę i użytkowanie;
-wyłonimy najkorzystniejszych wykonawców i uczestniczymy przy zawieraniu umów z nimi;
-kontrolujemy zakres i postęp prac;
-nadzorujemy budowę pod kątem technicznym i kosztowym;
-prowadzimy korespondencję z uczestnikami przedsięwzięcia (projektantem, instytucjami i generalnym wykonawcą)

Jesteśmy otwarci na kreatywne rozwiązywanie problemów oraz stanowczą obronę interesów Inwestora.

 

U nas znajdziesz bazę rzetelnych wykonawców